bip.gov.pl
A A A K
BIP - PINB w Busku-Zdroju

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Portal BIP ma za zadanie:

  • służyć Obywatelom Polski - zapewnić im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych,
  • udostępnić podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP - zbiór informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

Dokumenty PDF można otwierać w programie Adobe Acrobat
Program do pobrania dla [ MS Windows 2000/XP/Vista/7/8 ]
Wersje dla innych systemów operacyjnych są dostępne na stronie producenta.

Dokumenty ODF (OpenDocument ) można otwierać i edytować w dostępnym bezpłatnie programie OpenOffice.org
Program do pobrania dla [ MS Windows 2000/XP/Vista/7/8 ]
Wersje dla innych systemów operacyjnych są dostępne na stronie producenta.

Aktualności

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

10.12.2018

Do 30 listopada właściciele i zarządcy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 mają obowiązek wykonania kontroli okresowej, jednej z co najmniej dwóch przeprowadzanych w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z nadchodzącym sezonem jesienno-zimowym

10.12.2018

Szanowni Państwo,

brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchów gazu i pożarów.

Dlatego przypominam przed nadchodzącym sezonem jesienno-zimowym, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). W szczególności sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

ZARZĄDZENIE NR 17 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

10.12.2018

Na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (DZ. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:
§ 1. Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:
1) 24 grudnia 2018 r. ustala się dniem wolnym od pracy;
2) 15 grudnia 2018 r. wyznacza się dniem pracy.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie Z dniem podpisania.

Zmiana adresu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju

17.09.2018

Uprzejmie informuje, iż z dniem 20.09.2018 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju zmienia siedzibę urzędu.

Z ww. dniem siedziba Inspektoratu będzie mieścić się przy ul. 1 Maja 13, 28-100 Busko-Zdrój

Nasz pełny adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju
Ul. 1 Maja 13
28-100 Busko-ZdrójOpublikował: Mariusz Walęzak
Publikacja dnia: 21.04.2013
Podpisał: Mariusz Walęzak
Dokument z dnia: 21.04.2013
Dokument oglądany razy: 46 536